Phòng THPT Sở GD&ĐT BRVT

 • Quyết định số 1050/QĐ-SGDĐT: V/v thành lập Ban coi thi phần thi hiểu biết hội thi giáo viên chủ...
  Thứ tư - 25/11/2015 08:35

  GDTrH

  Số: 1050/QĐ-SGDĐT, ngày 24 tháng 11 năm 2015

  Căn cứ Kế hoạch năm học 2015-2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;


  Xét đề nghị của Trưởng Phòng Giáo dục Trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo,
  QUYẾT ĐỊNH:


  Điều 1. Thành lập Ban coi thi hiểu biết hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2015 – 2016 đặt tại trường THPT Bà Rịa, gồm:

  Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download

 • Công văn số 1576/SGDĐT-GDTrH: V/v giới thiệu nội dung ôn tập kiểm tra HKI năm học 2015-2016
  Chủ nhật - 22/11/2015 07:06

  GDTrH

  Số: 1576/SGDĐT-GDTrH, ngày 19 tháng 11 năm 2015

  Kính gửi: 
  - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố;
  - Hiệu trưởng trường THPT;
  - Giám đốc trung tâm GDTX.

  Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2015-2016, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ôn tập cho học sinh và làm cơ sở cho công tác ra đề, Sở Giáo dục và Đào tạo giới thiệu giới thiệu nội dung ôn tập kiểm tra HKI năm học 2015-2016:

  Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download

 • Quyết định số 1030/QĐ-SGDĐT: V/v cử cán bộ, giáo viên dự Hội thảo nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ...
  Thứ ba - 17/11/2015 13:43

  GDTrH

  Số: 1030/QĐ-SGDĐT, ngày 17 tháng 11 năm 2015. Download

 • Công văn số 1536/SGDĐT-GDTrH: V/v hướng dẫn đăng ký cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho...
  Thứ năm - 12/11/2015 06:41

  GDTrH

  Số: 1536/SGDĐT-GDTrH, ngày 12 tháng 11 năm 2015

  Kính gửi:
  - Ông (bà) Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông;
  - Ông (bà) Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên;
  - Ông (bà) Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố.

  Tiếp tục Công văn số 1201/SGDĐT-GDTrH ngày 14/09/2015 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học, năm học 2015 – 2016, nay Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể chi tiết đăng ký tham dự cuộc thi  Khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2015 – 2016 như sau:

  Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download

   

 • Công văn số 1464/SGDĐT-GDTrH: V/v hướng dẫn kiểm tra học kì I, năm học 2015-2016
  Chủ nhật - 01/11/2015 13:04

  GDTrH

  Số: 1464/SGDĐT-GDTrH, ngày 29 tháng 10 năm 2015


  Kính gửi: 
  - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố;
  - Hiệu trưởng trường trung học phổ thông;
  - Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên.
  Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra học kì I đối với cấp THCS, THPT và GDTX năm học 2015 – 2016 như sau:

  Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 1
 • Hôm nay: 573
 • Tháng hiện tại: 22417
 • Tổng lượt truy cập: 3762964

Liên kết website

Phòng KTKĐCL

 • Quyết định số 1038/QĐ-SGDĐT: V/v thành lập Đoàn...
  Thứ ba - 24/11/2015 13:17

  KTKDCL

  Số: 1038/QĐ-SGDĐT, ngày 23 tháng 11 năm 2015
  Xét tờ trình số 472/TTr-PGDĐT ngày 09 tháng 10 năm 2015 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Điền về việc đăng ký đánh giá ngoài trường THCS Văn Lương, huyện Long Điền;


  Xét đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,
  QUYẾT ĐỊNH:


  Điều 1. Thành lập Đoàn đánh giá ngoài trường THCS Văn Lương, huyện Long Điền gồm:

  Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download

 • Công văn số 1583/SGDĐT-KTKĐCL: V/v tăng cường sử...
  Thứ hai - 23/11/2015 06:41

  KTKDCL

  Số: 1583/SGDĐT-KTKĐCL, ngày 23 tháng 11 năm 2015

  Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố.

  Ngày 16 tháng 03 năm 2015, Sở giáo dục và đào tạo đã có công văn số 271/SGDĐT-KT&KĐCL về việc sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục mầm non của Bộ GDĐT (địa chỉ trang web: http:/qa.eos.edu.vn). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, việc sử dụng phần mềm của các trường mầm non, phòng giáo dục và đào tạo chưa hiệu quả. Cụ thể:

  Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download

 • Quyết định số 1033/QĐ-SGDĐT: V/v thành lập Đoàn...
  Thứ hai - 23/11/2015 06:37

  KTKDCL

  Số: 1033/QĐ-SGDĐT, ngày 23 tháng 11 năm 2015


  Xét tờ trình số 05/TTr-THPTXM ngày 05 tháng 11 năm 2015 của trường THPT Xuyên Mộc về việc đăng ký đánh giá ngoài;


  Xét đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,
  QUYẾT ĐỊNH:


  Điều 1. Thành lập Đoàn đánh giá ngoài trường THPT Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc gồm:

  Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download