Báo cáo kết quả giáo dục năm học 2009 - 2010

Đăng lúc: Thứ ba - 06/09/2016 23:15
PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ VŨNG TÀU                    
TRƯỜNG THCS HUỲNH KHƯƠNG NINH                    
                               
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2009-2010
KHỐI 6
                               
Khối Số lớp Số HS của cả năm (Cả chuyển đến) Trong đó Số HS giảm trong năm Số HS cuối năm Kết quả sau khi tổ chức thi lại
Nữ Con DT Con LS,TB,BB Tổng số Chuyển đi Bỏ học Tổng số Nữ Tổng số HS lên lớp Nữ Trong đó lên lớp sau thi lại Tổng số HS lưu ban Trong đó lưu ban sau thi lại
1 2 3 4 5 6 7=(8+9) 8 9 10=(3-7) 11 12 =(10-15) 13 14 15 16
6 6a1 41 26     0 0 0 41 26 41 26 0 0 0
6a2 41 22 1 1 0 0 0 41 22 41 22 0 0 0
6a3 36 14     3 3 0 33 13 33 13 0 0 0
6a4 37 15     3 1 2 34 15 29 13 1 5 4
6a5 35 17     3 0 3 32 15 29 13 2 3 1
6a6 35 16 1   1 1 0 34 16 34 16 0 0 0
6a7 36 15     1 1 0 35 15 31 15 0 4 3
Cộng 7 261 125 2 1 11 6 5 250 122 238 118 3 12 8
                               
                        Vũng Tàu, ngày 5 tháng 11 năm 2010
                        KT. HIỆU TRƯỞNG
                               
                               
                               
                        Quách Thị Sương


PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ VŨNG TÀU                    
TRƯỜNG THCS HUỲNH KHƯƠNG NINH                    
                               
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2009-2010
KHỐI 7
                               
Khối Số lớp Số HS của cả năm (Cả chuyển đến) Trong đó Số HS giảm trong năm Số HS cuối năm Kết quả sau khi tổ chức thi lại
Nữ Con DT Con LS,TB,BB Tổng số Chuyển đi Bỏ học Tổng số Nữ Tổng số HS lên lớp Nữ Trong đó lên lớp sau thi lại Tổng số HS lưu ban Trong đó lưu ban sau thi lại
1 2 3 4 5 6 7=(8+9) 8 9 10=(3-7) 11 12 =(10-15) 13 14 15 16
7 7a1 41 23     0 0 0 41 23 41 23 0 0 0
7a2 45 25     0 0 0 45 25 45 25 0 0 0
7a3 44 18     1 1 0 43 18 41 18 0 2 2
7a4 44 21     2 1 1 42 21 41 21 2 1 1
7a5 44 22     1 1 0 43 22 42 22 2 1 1
7a6 45 23     4 1 3 41 21 39 20 1 2 2
Cộng 6 263 132 0 0 8 4 4 255 130 249 129 5 6 6
                               
                        Vũng Tàu, ngày 5 tháng 11 năm 2010
                        HIỆU TRƯỞNG
                               
                               
                        Quách Thị Sương

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ VŨNG TÀU                    
TRƯỜNG THCS HUỲNH KHƯƠNG NINH                    
                               
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2009-2010
KHỐI 8
                               
Khối Số lớp Số HS của cả năm (Cả chuyển đến) Trong đó Số HS giảm trong năm Số HS cuối năm Kết quả sau khi tổ chức thi lại
Nữ Con DT Con LS,TB,BB Tổng số Chuyển đi Bỏ học Tổng số Nữ Tổng số HS lên lớp Nữ Trong đó lên lớp sau thi lại Tổng số HS lưu ban Trong đó lưu ban sau thi lại
1 2 3 4 5 6 7=(8+9) 8 9 10=(3-7) 11 12 =(10-15) 13 14 15 16
8 8a1 45 28     1 1 0 44 28 44 28 0 0 0
8a2 41 22     0 0 0 41 22 41 22 0 0 0
8a3 39 19     7 0 7 32 15 28 15 0 4 4
8a4 36 15     3 1 2 33 13 30 14 4 3 1
8a5 36 15     2 1 1 34 15 30 15 2 4 4
8a6 38 16     3 2 1 35 16 28 14 1 7 7
8a7 38 18 1   5 1 4 33 15 30 15 0 3 3
8a8 36 15   1 4 2 2 32 14 28 12 0 4 2
Cộng 8 309 148 1 1 25 8 17 284 138 259 135 7 25 21
                               
                        Vũng Tàu, ngày 5 tháng 11 năm 2010
                        HIỆU TRƯỞNG
                               
                               
                        Quách Thị Sương
                               

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ VŨNG TÀU                    
TRƯỜNG THCS HUỲNH KHƯƠNG NINH                    
                               
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2009-2010
KHỐI 9
                               
Khối Số lớp Số HS của cả năm (Cả chuyển đến) Trong đó Số HS giảm trong năm Số HS cuối năm Kết quả sau khi tổ chức thi lại
Nữ Con DT Con LS,TB,BB Tổng số Chuyển đi Bỏ học Tổng số Nữ Tổng số HS lên lớp Nữ Trong đó lên lớp sau thi lại Tổng số HS lưu ban Trong đó lưu ban sau thi lại
1 2 3 4 5 6 7=(8+9) 8 9 10=(3-7) 11 12 =(10+15) 13 14 15 16
9 9a1 43 22 2   0 0 0 43 22 43 22 0 0 0
9a2 43 24   1 2 2 0 41 23 41 23 0 0 0
9a3 44 30     1 1 0 43 29 43 29 0 0 0
9a4 34 14     2 2 0 32 13 31 13 0 1 0
9a5 34 17   2 4 2 2 30 15 29 15 0 1 0
9a6 31 17     0 0   31 17 29 17 0 2 0
9a7 33 14     2 1 1 31 13 30 12 0 1 0
9a8 37 20   1 5 1 4 32 17 31 17 0 1 0
9a9 33 21   1 3 0 3 30 19 30 19 0 0 0
9a10 35 16   1 2 1 1 33 16 33 16 0 0 0
Cộng 10 367 195 2 6 21 10 11 346 184 340 183 0 6 0
                               
                        Vũng Tàu, ngày 5 tháng 11 năm 2010
                        HIỆU TRƯỞNG
                               
                               
                        Quách Thị Sương

TOÀN TRƯỜNG

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ VŨNG TÀU                    
TRƯỜNG THCS HUỲNH KHƯƠNG NINH                    
                               
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2009-2010
                               
Khối Số lớp Số HS của cả năm (Cả chuyển đến) Trong đó Số HS giảm trong năm Số HS cuối năm Kết quả sau khi tổ chức thi lại
Nữ Con DT Con LS,TB,BB Tổng số Chuyển đi Bỏ học Tổng số Nữ Tổng số HS lên lớp Nữ Trong đó lên lớp sau thi lại Tổng số HS lưu ban Trong đó lưu ban sau thi lại
1 2 3 4 5 6 7=(8+9) 8 9 10=(3-7) 11 12 =(10+15) 13 14 15 16
6 7 261 125 2 1 11 6 5 250 122 238 118 3 12 8
7 6 263 132   0 8 4 4 255 130 249 129 5 6 6
8 8 309 140 1 1 25 8 17 284 138 259 135 7 25 21
9 10 367 195 2 6 21 10 11 346 184 340 183 0 6 0
Cộng 31 1200 592 5 8 65 28 37 1135 574 1086 565 15 49 35
                               
                        Vũng Tàu, ngày 5 tháng 11 năm 2010
                        HIỆU TRƯỞNG
                               
                               
                        Quách Thị Sương

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết